Kijk in de Keten voor rundvlees

Inzicht in afzetkansen voor rundvlees

De markt en keten voor rundvlees zijn volop in ontwikkeling. Wat gebeurt er in de keten nadat de veehouder de runderen heeft afgeleverd? Wat zijn de wensen van elke volgende schakel en van bedrijven die rundvlees verwaarden aan de consument? Kunnen we meer samenwerken in de keten?

De Vleesvee Academie biedt veehouders met het project Kijk in de Keten voor rundvlees een meerjarig programma met inspiratie, kennis en inzichten om adequaat in te spelen op de wensen en afzetkansen voor rundvlees. Met meer kennis en kijk op de keten kan de samenwerking versterkt worden, ontstaan nieuwe afzetkansen en zijn betere rendementen te behalen. Immers, sterkere schakels maken sterkere ketens!

Activiteiten binnen het project

We organiseren diverse excursies, themabijeenkomsten, workshops en begeleidingstrajecten. Vleesveehouders krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan één of meerdere inspiratie- en educatie-activiteiten, altijd in één of meerdere ketenschakels na de veehouderij. Er zijn ook onderdelen gericht op de rol van duurzaamheid, (keur)merken en dierenwelzijn.

7 november: Excursie samenwerken met een natuurorganisatie

Op dinsdag 7 november vindt een excursie plaats naar een vleesveebedrijf dat praktijkervaring heeft in het samenwerken met terreinbeherende organisaties. Het gezamenlijke belang en de meerwaarde voor het verdienmodel en de keten staan centraal. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer delen hun inzichten en geven hun kijk op de toekomst. Lees meer en meld je direct aan!

Meer weten? Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

Kijk mee in de Keten

Terugblik Versnijden en vierkantsverwaarding

Terugblik Onderneem samen met ketenpartners

Terugblik excursie Paul Raaijmakers

Terugblik excursie Van Loon

Terugblik excursie Slavakto

Terugblik excursie Kaldenberg

Contact

Mariska van Koulil van SterraNova coördineert dit project.

Heeft u vragen over dit project of wilt u bijdragen? Neem dan contact op met Mariska van Koulil via telefoonnummer 06 835 00 868 of e-mailadres mariska.van.koulil@gmail.com

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief