Over ons

Vier actoren in de Nederlandse vleesveesector hebben de Stichting VleesveeNL opgericht. Met deze nieuwe stichting willen de oprichters – de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland – waar mogelijk samen de belangen van de sector vertegenwoordigen.

De stichting moet bijdragen aan een sterker en eenduidig geluid vanuit de vleesveehouderij.

Ons kantooradres is: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag 070-2193000

KvK nr 71085092