Project Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee van start

Het project Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee is gestart. Accountantsorganisatie ABAB is projectleider van dit project. We gaan met minimaal 20 veehouders aan de slag om praktische kengetallen te bundelen en beschikbaar te maken voor veehouders en KWIN.

Een eerste kennismakingsbijeenkomst met de deelnemende veehouders wordt binnen afzienbare tijd gepland om de werkwijze door te nemen.

De veehouders zijn verdeeld over de volgende houderijsystemen:

  • zoogkoeienhouderij op cultuurgrond;
  • zoogkoeienhouderij op natuurgrond;
  • stierenmesten;
  • afmesten van (zoog)koeien.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief