Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee

Praktische kengetallen bundelen en beschikbaar maken voor veehouders

De beschikbaarheid van praktische kengetallen voor de verschillende bedrijfssystemen in de rundveehouderij is beperkt. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de volledige kostprijs van runderen van Nederlandse veehouders. 

De kennis die we tijdens dit project opdoen over de integrale kostprijs en de kostprijs van afzonderlijke onderdelen, wordt gedeeld met veehouders en de achterban van Stichting VleesveeNL. Zo kunnen veehouders kengetallen benutten tijdens gesprekken met afnemers en bij het verkrijgen van inzicht in de eigen bedrijfsvoering.

Door samen te werken en actief kengetallen te delen worden deze breder beschikbaar. Tijdens het project wordt de integrale kostprijs berekend voor de verschillende runderen die afgeleverd worden. Dit wordt uitgevoerd voor de boekjaren 2020 t/m 2022 op basis van praktische kengetallen van verschillende groepen veehouders, zoals stierenmesters, zoogkoeienhouders en mesters van melkkoeien.

Contact

Maurits Steverink co├Ârdineert dit project.

Heeft u vragen over dit project of wilt u bijdragen? Neem dan contact op met Maurits Steverink via telefoonnummer 06 519 866 93 of e-mailadres academie@vleesveenl.org

Gerelateerde nieuwsberichten

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief