Eerste resultaten enquête succesvolle huisverkoop

De Stichting VleesveeNL heeft dit voorjaar is als eerste stap van het project ‘Succesvolle Huisverkoop’ een enquête onder veehouders ingezet. Maar liefst 66 bedrijven hebben de enquête ingevuld.

Projectleider Maria van Boxtel verwerkt nu alle informatie en samen met Stichting VleesveeNL worden ook concrete activiteiten opgezet. Denk hierbij aan vervolgactiviteiten waaronder masterclasses, workshops en excursies. Een verslag van de enquête volgt.

Veehouders ondersteunen

We hebben de enquête uitgezet onder veehouders om een goed beeld te krijgen van boerderijverkoop in de praktijk. De enquête is onderdeel van het project Succesvol Boerderijverkoop. Het doel van dit project is om vleesveehouders te ondersteunen bij het verkopen van rundvlees vanaf de boerderij.

Potentieel beter benutten

Het project moet uiteindelijk leiden tot masterclasses, workshops en andere tools die veehouders helpen meer te halen uit boerderijverkoop van vlees. Het potentieel van dit afzetkanaal kan namelijk nog beter worden benut. Om de juiste tools te ontwikkelen is de input van veehouders belangrijk. Daarom werden zij opgeroepen om een vragenlijst in te vullen.

Meer weten over dit project? Ga naar de projectpagina.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief