Wageningen UR gaat aan de slag met consumentenonderzoek Rundvlees

Het ontbreekt aan kennis over de wijze waarop consumenten keuzes maken voor rundvlees. Waarom kopen consumenten rundvlees en wat vinden ze eigenlijk belangrijk als het gaat om duurzaamheid of herkomst? Consumentonderzoek is dus gewenst om hier concreter inzicht in te verkrijgen, zodat bedrijven hierop kunnen inspelen.

Marktgerichtheid

Consumentenonderzoek vormt daarmee een basis voor alle overige activiteiten van de Vleesvee Academie waar marktgerichtheid het uitgangspunt vormt. Dit consumentenonderzoek draagt volgens projectleider Maurits Steverink bij aan een vitalere sector met een herkenbaar verhaal.

Wageningen UR projectleider

De opzet van het consumentonderzoek is klaar. We verwachten binnenkort akkoord te krijgen op de financiering. Wageningen UR is de projectleider en Stichting VleesveeNL zorgt voor een brede begeleidingsgroep. Gedurende de looptijd van het project zullen er diverse afstemmingsmomenten zijn met de praktijk om kennis te delen via zogenoemde meets & greets.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief