Project consumenteducatie en onderzoek in voorbereiding


Meer inzicht in consumentengedrag helpt veehouders en ketens om de consument gerichter en eerlijk voor te lichten over rundvlees. Vleesvee Academie bereidt daarom een project gericht op educatie van de consument en een project voor consumentenonderzoek voor.

Hoe denkt de consument over rundvlees? Waar koopt men bij voorkeur rundvlees, welke producten koopt men voor welk eetmoment? En hoe relevant zijn zaken als herkomst van het vlees, transparantie en duurzaamheid daarbij? Onder andere deze vragen worden beantwoord door het onderzoek naar consumentengedrag rondom de aanschaf van rundvlees. De inzichten die worden verkregen helpen de vleesveesector en de verschillende ketens om de consument goed en eerlijk voor te lichten met als doel de afzet van vlees te vergroten.

Meer weten over dit project? Ga naar de projectpagina.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief