Nieuwe Vleesvee Academie versterkt marktpositie Nederlands rundvlees

Eerste projecten in januari van start gegaan

Den Haag, 7 februari 2022 – Stichting VleesveeNL introduceert de Vleesvee Academie. Dit programma ondersteunt projecten die bijdragen aan een vitale vleesveehouderij en een sterkere marktpositie van Nederlands rundvlees. Het ministerie van LNV heeft hiervoor een subsidie verstrekt aan Stichting VleesveeNL. De Vleesvee Academie loopt tot en met 2025 en startte in januari al drie projecten op, waaronder het project ‘Succesvolle Boerderijverkoop.’

Het eerste Vleesvee Academie project “Succesvolle Boerderijverkoop” heeft als doel vleesveehouders te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een winstgevende verkoop van vlees vanaf de boerderij. Maria van Boxtel van Land&Co coördineert het project: “We willen veehouders helpen dit afzetkanaal ten volle te benutten. Daarom wordt een inspiratie- en educatieprogramma opgezet. De eerste stap daarvoor is een enquête om inzicht te krijgen in de wensen van veehouders. Vleesveehouders kunnen daaraan deelnemen via vleesveenl.org/boerderijverkoop.”

Naast ‘Succesvolle Boerderijverkoop’ zijn ook de projecten ‘Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee’ en ‘Nederlands Rundvlees in de Slagerij’ van start gegaan. Een vierde project ‘Consumenteducatie en -onderzoek’ is in voorbereiding. Alle projecten van de Vleesvee Academie hebben als overkoepelend doel het verduurzamen én versterken van de marktpositie van Nederlands rundvlees. Dit ligt in het verlengde van de ambitie van Stichting VleesveeNL.

Stichting VleesveeNL

“Met onderzoek en het delen van kennis wil stichting VleesveeNL bijdragen aan een vitale vleesveehouderij die actief inspeelt op toekomstige ontwikkelingen”, vertelt voorzitter Jacco Keuper. “Met de Vleesvee Academie geven we daar invulling aan. Wij zijn vóór waardecreatie. Samen met ondernemers en organisaties uit de gehele rundvleessector streven we naar meer en betere samenwerking die resulteert in hogere waardering en grotere verkoop van het rundvlees van Nederlandse rundveehouders.”

Iedereen uit de vleesveeketen kan bij de academie projecten aandragen waarmee we de rundvleessector verder helpen. Stichting VleesveeNL kan deze ideeën vervatten in projecten die aan de criteria van het Ministerie van LNV voldoen.”

Projectcriteria

Om van een idee een kansrijk project te maken, is het van belang dat een voorstel aansluit op de drie hoofdwegen om de vitaliteit van de vleesveesector te versterken, zoals die door Wageningen University & Research zijn vastgesteld. “Samengevat zijn dat duurzaamheid, samenwerking binnen de keten en het vertellen van het verhaal achter het product aan de consument”, besluit Keuper.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief