Nederlands Rundvlees in de Slagerij

De slager als ambassadeur van rundvlees uit Nederland

Van oudsher werkten de lokale veehouder en dorpsslager samen in een korte keten. Daardoor wist iedereen precies waar het vlees bij de slager vandaan kwam. De laatste decennia zijn veehouderij en slagerij wat uit elkaar gegroeid. 

Nu de herkomst van vlees al geruime tijd weer volop in de belangstelling staat bij consumenten en media, liggen er kansen voor hernieuwde samenwerkingen in een korte keten. Het doel van dit project is om de afzet van rundvlees van Nederlandse vleesveehouders via slagerijen te vergroten.

Samen met Koninklijke Nederlands Slagers worden de kansen en knelpunten verkend. Met deze kennis worden inspiratie en educatie-activiteiten opgezet voor slagers en veehouders. Er is in het najaar van 2021 een inventarisatie uitgevoerd in de praktijk. Deze kennis en ervaringen vormen de basis voor het uitwerken en uitvoeren van verschillende voorlichtingsactiviteiten, in nauwe samenwerking met de KNS en opleidingsorganisatie SVO in Houten.

Contact

Jan van Goor van Marista co├Ârdineert dit project.

Heeft u vragen over dit project of wilt u bijdragen? Neem dan contact op met Jan van Goor via telefoonnummer 06 277 459 55 of e-mailadres info@janvangoor.nl

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief