Tussenresultaten consumentenonderzoek Rundvlees

Onderzoeker Victor Immink presenteerde op 12 december jl. in een webinar de tussenresultaten van het consumentenonderzoek Rundvlees. Het ging om de tussenresultaten van het kwalitatieve onderdeel van dit consumentenonderzoek.

Kwalitatief onderzoek wil zeggen dat intensief gesproken wordt met een kleine geselecteerde groep consumenten. Zo ontstaat er een goed beeld hoe consumenten denken over rundvlees.

Vijf types onderzocht in consumentenonderzoek Rundvlees

Victor presenteerde vijf verschillende typen consumenten en hun beeld van rundvlees, waar ze het kopen en hun beleving. Deze vijf types zijn:

  • type dat vooral op het vlees en de prijs let: ‘vlees is gewoon vlees’;
  • type culinair;
  • type waarbij milieuoverwegingen in lichte mate meespelen: ‘groen-light’;
  • type dat het dier centraal zet: dierenwelzijn;
  • type ‘meest duurzaam en culinair’.

Wat deze groepen vinden, vind je hier in de presentatie.

Deze resultaten vormen de basis voor het volgende onderdeel van dit project en dat is een meer kwantitatief onderzoek onder grotere groepen consumenten.

Meer weten? Abonneer je op de nieuwsbrief of neem contact op.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief