Terugblik trainingen Laden en lossen vleesvee

Vee&Logistiek Nederland heeft in november en december 2023 8 avondtrainingen voor het laden en lossen van vleesvee gehouden. Daarbij waren in totaal ruim 250 deelnemers aanwezig. Onder hen ook een groot aantal vleesveehouders, transportbedrijven en rundveehandelaren. De trainingen zijn dus goed bezocht, ook door de sectorpartijen LTO, POV, NVWA en Stigas (bedrijfsveiligheid).

Spreker Joep Driessen wist de aanwezigen te boeien met zijn kennis over hoe dieren reageren op hun omgeving en mensen. Hij vertelde wat ze zien, horen en ervaren en hoe je zonder je handen te gebruiken dieren kunt voortbewegen in de goede richting. Dit doe je door puur gebruik te maken van je eigen lichaamsbeweging (zigzaggen, stapje terug, wiebelen) in combinatie met een slimme, vaak simpel te realiseren geleidingsroute voor de
dieren.

Met meerdere personen tegelijk laden niet effectief

De deelnemers leerden waar de ‘aan- en uitknoppen’ van het dier zich bevinden. Ook kwamen ze te weten hoe ze het dier in beweging kunnen krijgen en hoe ze het kunnen laten stilstaan. De training benadrukte dat het meestal niet effectief is om met meerdere personen tegelijk te laden. Als het noodzakelijk is dat er mensen aanwezig zijn, zoals de NVWA, is het belangrijk om hen goed te instrueren. Ook moeten ze weten waar ze moeten staan om de natuurlijke beweging van de dieren niet te verstoren.

Budbox

Driessen liet verschillende video’s en foto’s zien van het laden en verplaatsen van runderen, schapen en varkens. Hierin illustreerde hij hoe je, met minimale stress voor dier en mens, dieren de wagen in kunt krijgen. Tijdens de training introduceerde Driessen ook het principe van de Budbox. Dit is het systeem dat men in heel Amerika gebruikt om vee te laden, zelfs als het vee weinig menselijke interactie heeft gehad. Het is gebaseerd op twee principes: dieren willen altijd teruglopen naar waar ze vandaan komen en dieren draaien bij voorkeur naar links. Dit systeem kan eenvoudig worden nagebouwd met vier hekken en een loopgang naar de vrachtwagen, waardoor één persoon met minimale inspanning dieren kan laden.

Herkennen van diersignalen

Alle deelnemers weten nu hoe zij gebruik kunnen maken van de Budbox. Ook zijn ze getraind in het herkennen van diersignalen. De hoofdboodschap is dat er vaak te veel druk uitgeoefend wordt op dieren, waardoor ze geen tijd hebben om te kijken en om te begrijpen wat de bedoeling van de veedrijver is.

Certificaat

De reacties van de deelnemers waren positief en men ging naar huis met veel ideeën en tips. Na afloop ontvingen alle deelnemers een certificaat. Dit certificaat is vereist om deel te nemen aan diersoortgerichte workshops in het voorjaar van 2024, waarin groepen van 15 tot 20 mensen daadwerkelijk dieren zullen verplaatsen en laden op rundvee-, schapen- of varkensbedrijven.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief