Opening Vleesvee Academisch Jaar 2022/2023

De opening van het Vleesvee Academisch Jaar vond plaats op woensdag 7 september om 19:30 in de vorm van een webinar. Tijdens het webinar bespraken drie projectleiders hun concrete activiteiten voor vleesveehouders dit najaar en werd een doorkijkje gegeven naar toekomstige projecten.

Je kunt het webinar hier terugkijken.

Jacco Keuper, de voorzitter van VleesveeNL, heet de aanwezigen welkom. “Het zijn spannende tijden voor de landbouw. Ook de slacht ligt onder een vergrootglas. Individuen grijpen de houderij van productiedieren steeds meer aan als argument om het aantal dieren in Nederland te verminderen. VleesveeNL wil hieraan tegenwicht bieden. In VleesveeNL werken verschillende ketenschakels samen om rundvlees van Nederlandse bodem voor het voerlicht te brengen. Het is belangrijk dat dit door blijft gaan en dat we als samen als sector ons steentje bijdragen.”

Laag rendement

“De grootse zorg onder vleesveehouders op dit moment is het lage rendement van hun bedrijven. De opbrengstprijzen, maar ook de kosten zijn de laatste tijd flink gestegen. Er is geen zak geld van waaruit het verschil tussen de kosten en de opbrengstprijzen goedgemaakt kan worden. We kunnen wél bijdragen aan verandering en een goede concurrentiepositie van Nederlands rundvlees. Omdat verschillende ketenschakels samenwerken in VleesveeNL, kunnen we elkaar vinden, knelpunten op te lossen en bruggen te slaan. Dat kan voordelen bieden, begrip kweken en onze zaak vooruithelpen.

Kennis

“De belangrijkste factor om dit te doen is kennis. Dat kan verandering teweegbrengen. Kennis vergaren in onze sector was altijd nagenoeg onmogelijk. Proefboerderijen met vleesvee zijn bijvoorbeeld afgebouwd. Voor onderzoek vanuit overheidsprogramma’s is onze sector vaak oninteressant of te onbekend en klein. Dat willen we doorbreken. Er is voldoende ruimte in de Vleesvee Academie om nog meer initiatieven te ontplooien. Kom dus met ideeën voor onderzoek en voorlichtingsprojecten die sector verder helpen! Alle ideeën zijn welkom en kan je indienen bij projectleider van de Vleesvee Academie Maurits Steverink.

Over de Vleesvee Academie

De Stichting VleesveeNL wil met kennis, onderzoek en het delen ervan  bijdragen aan een vitale vleesveehouderij, die actief inspeelt op belangrijke toekomstige ontwikkelingen in markt en maatschappij. De Vleesvee Academie is opgericht om hier concreet invulling aan te geven. Er kunnen verschillende projecten ingezet worden op het gebied van educatie en onderzoek. Dit met als algemeen doel het verduurzamen én versterken van de marktpositie van Nederlands rundvlees samen met alle ketenpartners.

Vanavond maken we kennis met drie projectleiders en hun projecten en melden we waar vleesveehouders aan kunnen deelnemen.. Daarnaast start in januari 2023 een grootschalig consumentonderzoek, uitgevoerd door WUR en een voorlichting voor slagers, in samenwerking met onderwijsinstelling SVO en de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS).

Erik van Gorp: Inzicht in de kostprijs van vleesvee

Het project Inzicht in de kostprijs van vleesvee wordt geleid door Erik van Gorp, bedrijfsadviseur bij ABAB Strategie Advies.

“Ik ben blij dat ABAB en ik het vertrouwen van VleesveeNL hebben gekregen om dit project te mogen uitvoeren. Het doel van dit project is om inzicht in de kostprijs en de kengetallen van de 20 deelnemende bedrijven. De deelnemende bedrijven zijn verdeeld in 4 categorieën: de zoogkoeienhouderij met cultuurgrond, zoogkoeienhouderij met natuurgrond en natuurbeheer, de mesterij in vleesstieren en koeien.”

Waarom dit project?

Het project Inzicht in de kostprijs van vleesvee biedt meerdere voordelen:

 • het geeft inzicht in de bedrijfscijfers en creëert bewustwording daarover voor vleesveehouders. Met de cijfers kunnen zij vergelijken binnen hun eigen bedrijf en met bedrijven in de sector. Ze kunnen terugkijken (analyseren), monitoren (vergelijken met anderen) en vooruitkijken (begroting, bedrijfsplan maken eigen bedrijf).
 • het zorgt ervoor dat ondernemers een onderbouwd verhaal hebben over opbrengstprijzen of toeslagen voor extra verduurzamingsmaateregelen als ze in gesprek gaat met ketenpartners, afnemers en samenwerkende ondernemers;
 • KWIN veehouderij/vleesveehouderij: input voor actuele, adequate en uniforme begrotingsnormen, financierbaarheid en het continuïteitsperspectief onderbouwen naar overheden, banken etc.

Wat gaan we doen in 2022?

 • We verzamelen de bedrijfsgegevens van de 20 deelnemers over 2020. Hoe beter zij deze gegevens aanleveren, hoe nauwkeuriger ABAB de kostprijs kan berekenen. Dit is veel werk voor de deelnemers, maar zij krijgen hier ook veel inzicht in hun bedrijfsvoering voor terug.
 • Het samen met VleesveeNL vaststellen van een format om de kostprijs te berekenen.
 • Gegevens bewerken en kostprijsberekeningen maken.
 • Gegevens bundelen voor de deelnemers. Zij krijgen een gedetailleerd rapport met hun eigen kostprijs en kengetallen. We bundelen eveneens gegevens voor voorlichting, publicatie (via de website) en voor KWIN (Kwantitatieve Informatie Veehouderij), in overleg met VleesveeNL.
 • We geven presentaties en houden webinars en regiobijeenkomsten voor de deelnemers.
 • We maken een handboek en instructies voor de berekening van de kostprijs voor vleesveehouders.

Looptijd en stand van zaken

 • We ontvangen nu de bedrijfsgegevens over 2020.
 • In 2023 en 2024 ontvangen we de gegevens over 2021 en 2022.
 • De looptijd van het project is 3 jaar, met optie tot verlenging.
 • Heb je interesse om deel te nemen? Dat kan! Met name in de koeienmesterij zoeken we nog volop naar deelnemers. Mail of bel naar Maurits Steverink en hij stemt het vervolg met je af.

Maria van Boxtel: Succesvolle Huisverkoop

Het project Succesvolle Huisverkoop wordt geleid door Maria van Boxtel, zelfstandig landbouwadviseur bij Land &Co. Het doel van het project is om ondersteuning te bieden aan vleesveehouders voor de afzet van rundvlees via de korte keten.

Waarom dit project?

Maria: “Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen veehouders het potentieel van dit afzetkanaal maximaal benutten. Als zij de arbeid kunnen leveren en hun locatie geschikt is, dan kan huisverkoop een zeer interessante tak zijn. Voor bestaande ondernemers wil het project handvatten bieden om de huisverkoop te verbeteren.”

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Maria heeft een enquête gehouden onder vleesveehouders over huisverkoop.
 • Activiteiten gepland voor 2022 en daarna.

Resultaten enquête

Met de enquête wilden Maria en de Stichting VleesveeNL inzicht krijgen in de wensen van veehouders en de manieren waarop boerderijverkoop al wordt ingezet. De belangrijkste conclusies:

 • 66 ondernemers hebben de enquête ingevuld, variërend van bedrijven met 30 koeien tot 1.300 blankvleeskalveren;
 • bijna 95 procent van deze ondernemers doet nu al aan directe verkoop/ korte keten;
 • ruim 35 procent van deze ondernemers verkoopt het vlees vers, bijna 85 procent verkoopt diepvries. Dit is meer dan 100 procent, omdat veel ondernemers eerst vers verkopen en vervolgens het vlees dat niet snel genoeg verkoopt alsnog diepgevroren verkopen;
 • 60 procent van de respondenten verkoopt consumentenporties;
 • 60 procent van de respondenten verkoopt vleespakketten of losse delen;
 • de helft van de respondenten heeft een boerderijwinkel;
 • 25% van de respondenten heeft een eigen webwinkel, de rest verkoopt via andere kanalen, zoals campings, streekwinkels en zelfs via thuisbezorgd.nl.
 • 8% verkoopt 52 runderen per jaar, de rest zit hier ruim onder.

Wat gaan we doen in 2022 en 2023?

 • In 2022 maken we een handboek over de succesvolle boerderijverkoop van rundvlees.
 • We ontwikkelen een e-learningmodule, die thuis te volgen is.
 • We geven twee masterclasses, één voor starters en één voor gevorderden. Dit doen we op locatie en we pakken steeds een specifiek thema bij de kop.
  • Voor starters: wat komt erbij kijken als je gaat starten met de verkoop van vlees? We geven deze masterclass in oktober 2022 bij Landwinkel De Bilt. De kosten bedragen 25 euro. Geïnteresseerden kunnen voor deelname mailen naar Maria van Boxtel.
  • Voor gevorderden: hoe kun je je assortiment uitbreiden? Deze masterclass geven we eveneens in oktober en dan bij boerderij ’t Schop. De kosten bedragen 25 euro. Geïnteresseerden kunnen voor deelname mailen naar Maria van Boxtel.
 • In 2023 gaan we door met de aanvullende onderdelen.

Mariska van Koulil – Kijk in de Keten voor rundvlees

Het project Kijk in de Keten voor rundvlees wordt geleid door Mariska van Koulil van SterraNova.

Waarom dit project?

De Vleesvee Academie biedt veehouders met het project Kijk in de Keten voor rundvlees een meerjarig programma met inspiratie, kennis en inzichten om adequaat in te spelen op de wensen en afzetkansen voor rundvlees. Met meer kennis en kijk op de keten kan de samenwerking versterkt worden, ontstaan nieuwe afzetkansen en zijn betere rendementen te behalen.

Wat gaan we doen in 2022 en 2023?

 • We gaan dit jaar en volgend jaar excursies houden, bij een chef-kok, een grossier voor de horeca en een grossier voor de retail, we geven een workshop transport&afleveren en bezoeken de slagersvakbeurs Slavakto.. Met de opstart van deze activiteiten komen er steeds meer diepgang en handvatten voor veehouders én zien we de behoefte aan andere activiteiten voor begin 2023.
 • Op korte termijn: geef je op voor een bezoek aan de Slavakto op 4 oktober.

De exacte invulling en de data van de evenementen volgen de komende weken.

Heb je ideeën over dit project of over nieuwe projecten? Dat wordt zeer gewaardeerd. Mail of bel naar Maurits Steverink en hij stemt de mogelijkheden me je af..

Jacco Keuper sluit af onder dankzegging. “Maak gebruik van ons brede projectpalet: er zit iets tussen voor iedere ondernemer in de keten. En geef je ideeën door, want er kan altijd meer bij! Schrijf je in ieder geval in voor de nieuwsbrief, want dat is onze belangrijkste communicatiemiddel. Je blijft dan  op de hoogte van de concrete activiteiten.

Neem een kijkje op de website van VleesveeNL voor het laatste nieuws en een overzicht van alle projecten.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief