Kansen voor grass-fed beef

Vleesveehoudster Saskia Joha-van Abswoude heeft eerder dit jaar namens Nederland deelgenomen aan het Europese project Sustainable Beef Production Systems. In dit project ligt de focus op de rundveehouderij en grass-fed, oftewel gevoerd met gras. Het project is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd. Saskia vat haar ervaringen samen.

In het project deelden deelnemers uit 15 landen hun ervaringen. Saskia vindt het belangrijkste van dit project dat er veel kansen, maar ook uitdagingen liggen. “De vleesconsumptie in Europa staat behoorlijk onder druk door klimaat- en dierwelzijnsissues en dat is jammer, want  vlees is en blijft een belangrijk onderdeel van ons dieet.”

Verduurzamen van rundvlees

“Met onze focusgroep hebben we nagedacht over het verder verduurzamen van het rundvlees”, vervolgt Saskia. “Natuurlijk kun je dit via een heel technisch gedreven weg doen, met focus op emissies vanuit de stal en allerlei technische oplossingen. Maar in dit project hebben we vooral gekeken naar het versterken van de rundvleesproductie via een meer holistische en natuurlijke aanpak. Denk aan maximaal te benutten gras, dat op een gezonde manier met een rijk bodemleven en bodemvruchtbaarheid groeit in een omgeving met maximale biodiversiteit en mooi landschap. Het is belangrijk om vanuit Nederland deze ontwikkelingen en kennis te volgen. Pasture-based beef production en grass-fed beef staan internationaal in de belangstelling. De markt vraagt naar meer natuurlijk geproduceerde producten en biedt een kans voor de rundveehouderij om ook haar license to produce te houden.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Saskia.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief