Inzicht in kostprijs van vleesvee: onmisbaar voor bedrijf en sector

19 vleesveehouders nemen deel aan het project Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee. Zij krijgen door hun deelname meer inzicht in hun eigen kostprijs en leveren daarmee ook voor de sector als geheel een belangrijke bijdrage. Een belangrijk project, vond ook Stichting VleesveeNL. Senior bedrijfsadviseur Erik van Gorp is namens ABAB betrokken bij het project. Hij legt uit waarom deelname zo belangrijk is en wat er in 2022 nog staat te gebeuren.

De startbijeenkomst van het project vond online plaats op donderdag 7 juli 2022. Erik en projectleider van de Vleesvee Academie Maurits Steverink gebruikten deze bijeenkomst voornamelijk om de deelnemers te informeren over het doel, de missie en het belang van het project. Ook liepen zij samen met de aanwezigen door de inventarisatielijst van de benodigde informatie heen om het aanleveren zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast benadrukten zij dat de gevraagde inspanning weliswaar fors is, maar dat het inzicht voor het eigen bedrijf en de sector als geheel van groot belang is.

Wat is het doel van het project?

We willen de kostprijs van rundvlees inzichtelijk maken. Op deze manier kunnen vleesveehouders hun bedrijfsvoering beter doorgronden. Het project is dus voor de hele vleesveesector interessant.”

Waarom is het project zo belangrijk?

“Dat heeft verschillende redenen. Het allerbelangrijkste is dat ondernemers inzicht krijgen in wat hun kostprijs is en hoe die prijs is opgebouwd. Als je dat weet, kun je je onderneming beter en efficiënter sturen. In het kader van de steeds verdergaande verduurzamingsslag die op dit moment in de gehele sector en daarbuiten wordt gemaakt, is het ook goed om te weten wat je kostprijs precies is. Het is immers lastig onderhandelen over meerprijsinitiatieven als je je kostprijs zelf niet helder hebt. Weten waar je als vleesveehouder en sector staat, is zowel voor jezelf als richting afnemers en maatschappij belangrijk.

Een derde doel is om de begrotingsnormen in de vleesveehouderij te concretiseren en verder aan te scherpen. De varkenshouderij heeft bijvoorbeeld voerwinstnormen en de melkveehouderij zit ook strak op de begrotingsnormen. Dit vergemakkelijkt sectorbrede gesprekken over financierbaarheid en toekomstperspectief. Vanuit dit project willen we ook input leveren aan KWIN, om de vleesveehouderij meer houvast te bieden op dit vlak.

Wat moeten de deelnemers aanleveren?

“We vragen de deelnemende vleesveehouders om ons veel informatie aan te leveren. Dat vergt wel een inspanning. Wij hebben die juiste en volledige informatie dan ook echt nodig om specifieke kengetallen te kunnen ontwikkelen en erachter te komen welke factoren in welke mate bijdragen aan de kostprijs van rundvlees. Zo vragen we onze deelnemers om de financiële cijfers aan te leveren uit bijvoorbeeld jaarrekeningen en bedrijfsanalyses en ondersteunen hen hierbij.”

Uit welke subcategorieën komen de vleesveehouders?

“De deelnemende vleesveehouders zijn verdeeld in de categorieën zoogkoeien met overwegend cultuurgrond, zoogkoeien met natuurgrond, het afmesten van koeien en het afmesten van vleesstieren.”

Hoe gaat het project verder in de tweede helft van 2022?

“We zijn al ver met het opzetten van een kostprijsmodel. We gebruiken de informatie van de deelnemers en de input van het VleesveeNL-bestuur om dit verder vorm te geven. Zodra er resultaten zijn, komen die terug bij de deelnemende vleesveehouders. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in hun kostprijs in vergelijking met die van andere bedrijven. Op die manier kunnen ze snel zelf aan de slag met de handvatten die zij van ons krijgen. Ook gaan we ondernemers tussentijds informeren via webinars en regiobijeenkomsten. Het project loopt nog 3  jaar en de deelnemers krijgen dus elk jaar resultaten op basis van de geleverde cijfers.”

Over het project Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee

De beschikbaarheid van praktische kengetallen voor de verschillende bedrijfssystemen in de rundveehouderij is beperkt. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de volledige kostprijs van runderen van Nederlandse veehouders.

De kennis die we tijdens dit project opdoen over de integrale kostprijs en de kostprijs van afzonderlijke onderdelen, wordt gedeeld met veehouders en de achterban van Stichting VleesveeNL. Zo kunnen veehouders kengetallen benutten tijdens gesprekken met afnemers en bij het verkrijgen van inzicht in de eigen bedrijfsvoering en het optimaliseren daarvan.

Door samen te werken en actief kengetallen te delen worden deze breder beschikbaar. Tijdens het project wordt de integrale kostprijs berekend voor de verschillende runderen die afgeleverd worden. Dit wordt uitgevoerd voor de boekjaren 2020 t/m 2022 op basis van praktische kengetallen van verschillende groepen veehouders, zoals stierenmesters, zoogkoeienhouders en mesters van melkkoeien.

Erik van Gorp

Erik van Gorp: “Project is mooie
uitdaging in een interessante sector”

Erik van Gorp (38) is inmiddels bijna 10 jaar senior bedrijfsadviseur bij ABAB, binnen het bedrijfsonderdeel ABAB Strategieadvies. Hij is geboren en getogen op een melkveebedrijf in het Brabantse Hoogeloon. Voordat Erik begon bij ABAB, werkte hij 8 jaar als adviseur en verkoper in de mengvoerindustrie. Hij werkte door de jaren heen veel met vleesveehouders en ziet veel kansen in deze interessante sector. “Ik zie het project Inzicht in de Kostprijs van Vleesvee als een mooie uitdaging voor de komende 3  jaar!”

Meer weten over dit project? Ga naar de projectpagina.

Blijf altijd op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief