Helpt uw idee vleesveehouders verder? Geef het door!

Personen uit de vleesveesector mogen ideeën aangedragen om projecten op te starten die vleesveehouders verder helpen. Heeft u een idee voor een educatie- of onderzoeksproject waar de hele vleesveesector zijn voordeel mee kan doen? Stichting VleesveeNL kan deze ideeën vervatten in projecten die aan de criteria van het Ministerie van LNV voldoen. Het ministerie van LNV stelt dan budget beschikbaar. Lees onderstaande informatie goed door en bedenk of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning.

Voorwaarden

Het is belangrijk dat een project aansluit op de analyse van Wageningen UR over de vleesveesector met daarin drie hoofdwegen om de vitaliteit van de vleesveesector te versterken:

  • Zet in op duurzaamheid;
  • Maak kwaliteit zichtbaar voor de consument door het verhaal achter het product te vertellen;
  • Werk samen in de verwaarding van de producten.

De projecten moeten zijn gericht op scholing, voorlichting en/of onderzoek. Dit laatste kan alleen door een onderzoeksinstelling worden uitgevoerd die erkend is door het ministerie van LNV.

Daarnaast dienen projecten boer- en ketengericht te zijn en van meerwaarde voor vleesveehouders. Bij voorkeur zijn projectvoorstellen afkomstig van één of meer vleesveehouders.

Stichting VleesveeNL staat voor producten van Nederlandse vleesveehouders. Importvlees valt buiten onze kaders. Veehouders behoren tot de doelgroep wanneer ze runderen houden die minimaal 100 dagen in Nederland op het bedrijf verblijven.

Van idee tot project

Ondernemers uit de keten die een goed idee aanleveren, helpen wij het idee uit te werken in een projectvoorstel. Daarbij hoort dat we o.a. de organisatie van het project, verantwoording en het benodigde budget beschrijven. Verder leggen we de doorlooptijd van het project en afstemmingsmomenten met het bestuur van Stichting VleesveeNL vast. 

Wanneer het projectvoorstel klaar is, gebruikt Stichting VleesveeNL het voorstel om financiering aan te vragen. Omdat Stichting VleesveeNL aanvrager is van de financiering, hebben wij ook de taak de geldbestedingen te verantwoorden aan RVO, het uitvoeringsorgaan van het ministerie van LNV. Projecten moeten immers conform de subsidiebeschikking worden uitgevoerd. 

Als financiering wordt toegekend kan het project van start! Voor de uitvoering kunnen we u als aandrager om uw inzet vragen.

Geef uw idee aan ons door

Heeft u een goed idee waar de hele vleesveesector zijn voordeel mee kan doen? Aarzel dan niet en neem contact op met projectleider Maurits Steverink via 06 519 866 93, academie@vleesveenl.org of onderstaand formulier:

    Blijf altijd op de hoogte

    Meld u aan voor onze nieuwsbrief